Co-creatie

Via co-creatie bundelen we onze krachten. Uw kennis van de branche en de problematiek met mijn capaciteit voor productontwikkeling. Samen ontwikkelen een product dat uw probleem oplost en brengen dit op de markt.

Lean aanpak

Op basis van bewezen startup tactieken verkennen we met minimale investering de potentie in de markt. We kijken naar mogelijke business modellen, financiering en exit strategie. Doel is om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te leren om de strategie te bepalen.

Online outsourcing

We stellen een team samen van zelfstandige professionals van over de hele wereld. Op deze manier kunnen we tegen lagere kosten het werk uitbesteden. Het team werkt onder mijn leiding via online tooling samen aan de realisatie van het product.

Cloud Mashups

Door slim gebruik te maken van bestaande cloud diensten en platformen kunnen we enorm besparen op ontwikkelkosten en ontwikkeltijd. Daardoor kunnen we snel en met miniale investering de response en behoefte vanuit de markt verder te onderzoeken.